Responsables de modalitats

Responsables de Modalitat

Pistola Foc Central
D. Héctor Montalvo Angulo
Pistola Standard
D. Luis Gomez Simó
Armes Olímpiques
D. Antonio Garrido Villoldo
Aire Comprimit
Dña. Cristina Cifuentes Ferrer
Armes Històriques
D. Rafael Giménez Mínguez
Pistola 9mm
D. Joaquín Becerro Carrón
Recorreguts de tir
D. Enrique Cuenca Belenguer
Fusell Alta Precisió
D. José Carlos Ripoll Donate
Fusell Llarga Distància - F.Class
D. Miguel Angel Calvete Monleón
Aire Comprimit (ST. I VEL.)
Dña. Gemma Martinez Jimenez

Col·legi d’Àrbitres

President
Dña. Cristina Cifuentes Ferrer
Delegat a Alacant
D. Andrés Burdeos García
Delegat a Castelló
D. Antonio Roig Llopis

Escola de tir

Director
D. Hector Montalvo Angulo
Secretari
D. Miguel Fernando Corcoles Bertolin
Delegat a Alacant
D. Juan José Gavilán Alcaraz
Delegat a Castelló
D. Antonio Roig Llopis

EN CONSTRUCCIÓN Descartar