Recorreguts de Tir

Les competicions consten de diferents exercicis, en els quals es dispara sobre objectius mòbils o estàtics, des d’una o diverses posicions, i en els que puntua tant la precisió en els trets com el temps en la realització de cada exercici. El disseny dels exercicis, dins d’unes normes, queda obert a la imaginació del qual els dissenya. Hi ha diverses modalitats en funció de les característiques de les armes que s’utilitzen.

  • Open
  • Standar
  • Producció
  • Clássica
  • Revolver

Es competeix amb pistoles de diferents calibres i característiques.

EN CONSTRUCCIÓN Descartar