Plat

L’objectiu és trencar plats. El nombre de plats, les seves trajectòries i el nombre de trets varien en funció de les diferents modalitats, unes dins el Programa Olímpic i altres tan sols esportives:

 • Olímpiques:
  • Fossat Olímpic
  • Skeet
 • No Olímpiques:
  • Doble Trap
  • Fossat Universal
  • Minifoso

Per al desenvolupament de les proves s’utilitza una escopeta i cartutxos, normalment del calibre 12.

EN CONSTRUCCIÓN Descartar