F-Class

L’objectiu és arribar a un blanc estàtic el més a prop possible del seu centre situat a una distància que, en funció de la modalitat, pot arribar fins als 1000 metres de distància.

  • Open
  • F/TR
  • Rimfire Open
  • Rimfire Restricted

S’utilitzen rifles dotats de visor telescòpic amb un calibre i característiques que dependen de cada modalitat. Es dispara des de la posició d’estesa amb l’ajuda d’un suport davanter i un darrere.

EN CONSTRUCCIÓN Descartar