Instal·lacions

instalacion_1

ESCUT FEDERACIÓ (CERÀMICA) ENTRADA POLÍGON

instalacion_2

Entrada Polígon de Tir

instalacion_3

Entrada Polígon de Tir des d'un altre angle

instalacion_4

Angle Esquerre entrada Polígon de Tir

instalacion_5

Consergeria i Futures Oficines

instalacion_6

Vista del Podi i entrada a Restaurant

instalacion_7

Aparcament

instalacion_8

Aparcament, al fons es veu el podi.

instalacion_9

Pujada al Restaurant

instalacion_10

Vista del Restaurant, Podi i entrada Galeria de 50 metres

instalacion_11

Pujada al Restaurant, Podi, Aparcament, Consergeria

instalacion_12

Entrada Galeria de 50 metres

instalacion_13

Podi i entrada Galeria de 50 metres

instalacion_14

Vista de la Galeria de 50 metres

instalacion_15

Una altra vista Galeria de 50 metres

instalacion_16

Perspectiva Galeria de 50 metres

instalacion_17

Vista des d'un altre angle Galeria de 50 metres

instalacion_18

Blancs Galeria de 50 metres

instalacion_19

Vista del Restaurant des de la zona de blancs de la Galeria de 50 metres

instalacion_20

Blancs Galeria de 50 metres angle contrari

instalacion_21

Vista Galeria de 50 metres des del Restaurant

instalacion_22

Perspectiva zona de blancs Galeria de 50 metres

instalacion_23

Vista Piscina Gran i Petita

instalacion_24

Vista des de la Piscina al Bar, entrada Galeria 50 metres i Podi

instalacion_25

Vista des del Restaurant de la Piscina i Aparcament

instalacion_26

Vista de la Piscina amb socis i familiars banyant

instalacion_27

Terrassa i pujada al Restaurant des de la piscina

instalacion_28

Vista sortida Galeria de 50 metres a la piscina i Vestuari

instalacion_29

Entrada Galeria 25 metres

instalacion_30

Fusteria i Serveis Galeria de 25 metres

instalacion_31

Galeria de 25 metres

instalacion_32

Angle Galeria de 25 metres

instalacion_33

Angle contrari Galeria de 25 metres

instalacion_34

vista dels blancs Galeria de 25 metres

instalacion_35

Vista exterior de la Galeria d'Aire Comprimit

instalacion_36

Perspectiva Aparcament de la Galeria d'Aire Comprimit i entrada a Galeria de 25 metres

instalacion_37

Perspectiva de la galeria C. 10 m.

instalacion_38

Galeria de 100-200

instalacion_39

Galeria de 100-200 1

instalacion_40

Galería de 100-200 2

EN CONSTRUCCIÓN Descartar