Tir Esportiu

Descobreix un esport de precisió i concentració

El tir olímpic és un esport que ajuda al desenvolupament mental i físic millorant habilitats com la constància, afany de superació, autocontrol i concentració, mitjançant la preparació física i tècnica. Tot això en un ambient en el qual, en aprendre a treballar amb armes, es fomenta la responsabilitat i el respecte.

Els seus més de 50 modalitats permeten la practica a persones de qualsevol edat troba la teva.

Com iniciar-se en el tir esportiu

És un esport segur?

Si, de fet està considerat per les asseguradores com de risc baix, a causa de l’absència d’accidents durant la pràctica del mateix. Així mateix, s’insisteix molt i es treballen de forma permanent les bones pràctiques referides a la seguretat i el maneig adequat de les armes.

 

Que necessite per practicar el tir?

Per a les modalitats d’Aire comprimit tan sols cal estar federat. Per a la resta de modalitats és necessària l’obtenció del corresponent permís d’armes

 

Com puc obtenir el permís d’armes?

Per a la majoria de modalitats necessitaràs una llicència de tipus F (esportiva). Per obtenir-la, has de complir els requisits:

  • Residir a España
  • No tindrer antecedents penals ni de violència de gènere
  • Aportar un certificat d’aptituds psicofísiques: és una revisió mèdica similar a la del permís de conduir i que s’obté en els mateixos centres
  • Realitzar el curs d’iniciació de la federació i superar l’examen corresponent.

Com és el curs d’iniciació?

El curs consta d’una part teòrica que dura unes 5-6 hores en 1 o 2 sessions en què s’expliquen les nocions bàsiques de seguretat, reglaments i aspectes esportius i posteriorment 2 practiques per preparar l’examen.
Per a la modalitat de recorreguts de tir és necessari fer un curs específic
Ja tinc la llicència ¿què em permet?
Abans de res practicar i competir.
Pots començar amb les armes que la Federació posa a la teva disposició i / o pots adquirir UN arma adequada a la modalitat que vulguis practicar.
Per poder guardar l’arma al teu domicili la Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil et exigirà que adquireixis un armer homologat / que compleixis unes condicions de seguretat.

 

Com mantenir la llicència d’armes tipus ‘F’?

Efectuant durant tots els anys l’Activitat Esportiva d’acord amb la classe de llicència que té concedida.
En el cas de la llicència tipus f d’inici (3a categoria) és obligatori demostrar que es realitza Activitat Esportiva, participant com a mínim en una competició ANUAL dins el període de vigència de la llicència.

Què passa si durant un any no es realitza Activitat Esportiva?

Que en efectuar la renovació de la llicència d’armes tipus ‘F’ podria ser-li denegada per part de la Guàrdia Civil, d’acord amb el que estableix el vigent Reglament d’Armes.

T’agradaria formar part de la federació?

EN CONSTRUCCIÓN Descartar